Docent Plein
         

Docenten
Om in Nederland leerkracht te worden moet een pedagogische hoger beroepsonderwijs (HBO)-opleiding worden doorlopen, de zogenoemde pedagogische academie voor het basisonderwijs (PABO), of een lerarenopleiding voortgezet onderwijs (LVO) aan een Hogeschool. Zowel PABO als LVO duurt drie of vier jaar en leidt op tot "Bachelor of Education". In het basisonderwijs spreken de leerlingen de leerkracht vaak aan met "meester" (heel soms "mees") of "juf". De benaming "juf" is hier de afkorting van het woord juffrouw, de vroegere aanspreektitel van een ongetrouwde vrouw. Tot 1957 was het verboden voor een getrouwde vrouw om als ambtenaar (waaronder ook als onderwijzeres) werkzaam te zijn, waardoor een lesgevende dame op een school altijd een "juf" was. Naast "meester" en "juf" wordt het onderwijzend personeel op basisscholen ook wel met "meneer" of "mevrouw" aangesproken. De leerkracht basisonderwijs is opgeleid om meerdere vakken te doceren. Op Aruba wordt de mannelijke onderwijzer "meneer" genoemd en de vrouwelijke onderwijzer wordt "juffrouw, juf of juffie" genoemd. Sommige leerlingen noemen de vrouwelijke onderwijzer een "jufferd".

 
 
Leerkracht in het Voortgezet Onderwijs

In het middelbaar onderwijs zijn er twee graden bevoegdheden van een leerkracht: 1. Een leerkracht met eerstegraads bevoegdheid kan alle klassen van het voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie lesgeven. 2. Een leerkracht met de tweedegraad bevoegdheid kan lesgeven in het vmbo onderwijs en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van het havo en vwo en aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwassenen educatie. De eerstegraads bevoegdheid is te halen via een universitaire lerarenopleiding (ULO) of bij een (HBO) lerarenopleiding nadat de tweedegraads bevoegdheid behaald is.

 

 
 Zoeken
 
 
 
 
 
 
 
         
   
Copyright © - All Rights Reserved